ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนยอแซฟอยุธยาเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล 2 ขวบครึ่ง ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ติดต่อสอบถามที่ฝ่ายบริหารทั่วไป 035-701432,035701292,0826579129 ได้ทุกวันในเวลาราชการ  
   
ซิสเตอร์มยุรา วาปีโส
บาทหลวงทวีศักดิ์ กิจเจริญ
สถิติการเข้าชม

Code Calendar by zalim-code.com
บรรยากาศการเปิดภาคเรียนวันแรก

การนำเสนอผลการดำเนินงานของรร. ปีการศึกษา2560
การพักผ่อนประจำปีของครูและบุคลากร 1-3พฤษภาคม 2561โปรแกรมท่องเที่ยวเกาะช้าง
กิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
งานชุมนุมครู อัครสังฆมณฑลกรุงเทพครูดี 4.0 กับการศึกษาคาทอลิก
การประชุมสามัญผู้บริหารโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ และร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คณะครูรับโล่ห์รางวัลโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติเต็ม 100 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษและร่วมแสดงความยินดีกับครูดีเด่น
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561

การประกวดทำพานไหว้ครู วันที่ 20 มิถุนายน 2561
วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด
พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่
การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนการสอนสาระที่ 4 เทคโนโลยี
นักเรียนได้คะแนน onet วิชาภาษาอังกฤษ 100 คะแนน ปีการศึกษา 2560
ค่ายมุมมองส่องงานศิลป์ ณ.พิพิธภัณฑสถานศึกษา พระนคร