ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนยอแซฟอยุธยาเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล 2 ขวบครึ่ง ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ติดต่อสอบถามที่ฝ่ายบริหารทั่วไป 035-701432,035701292,0826579129 ได้ทุกวันในเวลาราชการ  
   
ซิสเตอร์มยุรา วาปีโส
บาทหลวงทวีศักดิ์ กิจเจริญ
สถิติการเข้าชม

Code Calendar by zalim-code.com
ทัศนศึกษาประถมศึกษาปีที่ 3
ทัศนศึกษาประถมศึกษาปีที่ 2
ทัศนศึกษาประถมศึกษาปีที่ 1
นิเทศการสอนโรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์
นิเทศกัลยาณมิตรยอแซฟอยุธยา เขต 6
ร่วมแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณแม่ของครูณรงค์ คำดี
ทัศนศึกษาม.3
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่ 2 ระดับปฐมวัย

ทัศนศึกษาม.2
ทัศนศึกษาป.6
ทัศนศึกษา ม.1
ค่ายวิทยาศาสตร์ 
Go Genius Learning Center เขาใหญ่
การสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย