ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนยอแซฟอยุธยาเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล 2 ขวบครึ่ง ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ติดต่อสอบถามที่ฝ่ายบริหารทั่วไป 035-701432,035701292,0826579129 ได้ทุกวันในเวลาราชการ  
   
ซิสเตอร์มยุรา วาปีโส
บาทหลวงทวีศักดิ์ กิจเจริญ
สถิติการเข้าชม

Code Calendar by zalim-code.com
การประชุมกรรมการร่วม4ฝ่ายและการประชุมกรรมการบริหารโรงเรียน
การอบรม เรื่อง แนวทางเพื่อวางแผนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน จีนาภิวัฒน์ ครั้งที่ 5
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและสิ่งประดิษฐ์ ของโรงเรียนเอกชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ค่ายลูกเสือระดับมัธยม วังสวนแก้ว จังหวัดสุพรรณ
โยคะหนูน้อย
กิจกรรมศุกร์ต้นเดือน หิ้วปิ่นโตเข้าวัด
เข้าค่ายลูกเสือระดับประถมศึกษาปีที่ 1ถึง3
Joseph family night
Merry Christmas and Happy New Year 2018 ครู บุคลากร และพนักงานโรงเรียน
กิจกรรมวันเด็กและวันครู
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 จังหวัดนครนายก
วันครูพระหฤทัยสัมพันธ์ครั้งที่ 27