ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนยอแซฟอยุธยาเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล 2 ขวบครึ่ง ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ติดต่อสอบถามที่ฝ่ายบริหารทั่วไป 035-701432,035701292,0826579129 ได้ทุกวันในเวลาราชการ  
   
ซิสเตอร์มยุรา วาปีโส
บาทหลวงทวีศักดิ์ กิจเจริญ
สถิติการเข้าชม

Code Calendar by zalim-code.com
ต้อนรับผู้บริหาร คณะครูและน.ร. โรงเรียนอนุบาล บ้านดรุณ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(onet)ประจำปีการศึกษา2560
สอบ NT

พิธีบูชามิสซา ขอบพระคุณ โอกาสปิดเรียนปีการศึกษา 2560
บัณฑิตน้อย ยอแซฟอยุธยา
วันแห่งความสำเร็จมัธยมศึกษาปีที่3
คณะครูร่วมพิธีมอบรางวัล 100 ปี การศึกษาเอกชน ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย 11 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
สอบอ่าน RT ป.1 ปี60
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รับนักเรียนใหม่
บรรยากาศการเรียนซัมเมอร์
ประกาศผลสอบปีการศึกษา 2560