ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนยอแซฟอยุธยาเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล 2 ขวบครึ่ง ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ติดต่อสอบถามที่ฝ่ายบริหารทั่วไป 035-701432,035701292,0826579129 ได้ทุกวันในเวลาราชการ  
   
ซิสเตอร์มยุรา วาปีโส
บาทหลวงทวีศักดิ์ กิจเจริญ
สถิติการเข้าชม

Code Calendar by zalim-code.com
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรร่วมพิธีบูชามิสซาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโอกาสครบรอบ 1 ปีการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช
ผู้บริหาร ผู้แทนครูร่วมแสดงความเสียใจและเป็นกำลังใจแก่คุณครูรุ่งอรุณ ธีระสาสน์และฟังสวดพระอภิธรรม คุณแม่น้อย ศรีสุวรรณ คุณแม่ของครูรุ่งอรุณที่วัดประมุง บางปะหัน
การประชุมผู้บริหารรร.เอกชน จ.พระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ที่เดอะรีสอร์ท@สวนผึ้ง 5 ตุลาคม 2017
ครูคาทอลิกร่วมกันสวดสายประคำโอกาสเดือนของแม่พระทุกวันอังคาร
ค่ายปฏิบัติการสร้างข้อสอบร่วม ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
ครูคาทอลิกร่วมสวดภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับในสุสาน
การประชุมชี้แจง การปรับบัญชีอัตราเงินเดือนครูและบุคลากรอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ 2560 การจัดการข้อมูลในระบบ PSIS และงานสารบรรณในโรงเรียน
กิจกรรมวันลอยกระทง หรรษารักษ์วัฒนธรรมไทย
การประชุมผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเขตการศึกษา 6
ผู้แทนผู้บริหาร คณะครูร่วมแสดงความเสียใจและร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมคุณพ่อของครูวารุณี สุขสวัสดิ์ ที่วัดม่วงหวาน
ครูคาทอลิกร่วมสวดสายประคำและถวายช่อดอกไม้โอกาสปิดเดือนแม่พระ
ยอแซฟเกมส์
ประชุมใหญ่สามัญผู้บริหาร รร.อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560