ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนยอแซฟอยุธยาเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล 2 ขวบครึ่ง ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ติดต่อสอบถามที่ฝ่ายบริหารทั่วไป 035-701432,035701292,0826579129 ได้ทุกวันในเวลาราชการ  
   
ซิสเตอร์มยุรา วาปีโส
บาทหลวงทวีศักดิ์ กิจเจริญ
สถิติการเข้าชม

Code Calendar by zalim-code.com
ทัศนศึกษาม.2
ทัศนศึกษาป.6
ทัศนศึกษา ม.1
ค่ายวิทยาศาสตร์ 
Go Genius Learning Center เขาใหญ่
การสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ประชุมผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รร.อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
ประชุมผช.ผอ.ฝ่ายวิชาการ แผนกอนุบาลและกลุ่มสาระสุขศึกษาเพื่อเตรียมงานกีฬาสัมพันธ์ เขต 6
การประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับปฐมวัย
การประชุมคณะกรรมการบริหาร รร. ครั้งที่ 2/2561
การตรวจติดตามการใช้เงินอุดหนุนเรียนฟรั15ปี
English kids camp 2018
คณะคุณครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนดูแลก่อนการปิดเทอม
ฟื้นฟูจิตใจครูและบุคลากรโรงเรียนยอแซฟอยุธยา