ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนยอแซฟอยุธยาเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล 2 ขวบครึ่ง ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ติดต่อสอบถามที่ฝ่ายบริหารทั่วไป 035-701432,035701292,0826579129 ได้ทุกวันในเวลาราชการ  
   
ซิสเตอร์มยุรา วาปีโส
บาทหลวงทวีศักดิ์ กิจเจริญ
สถิติการเข้าชม

Code Calendar by zalim-code.com
กิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
350 ปี มิสซังสยาม
สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
กิจกรรมวันสุนทรภู่และต่อต้านยาเสพติด
อบรมเรื่องการต่อต้านการค้ามนุษย์ให้แก่น.ร.ชั้นมัธยม 1 -3
โรงเรียนยอแซฟอยุธยา ต้อนรับบาทหลวงอนุชา ไชยเดช ผู้อำนวยการสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทยและทีมงาน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการเรารักโรงเรียน
งานหนึ่งวรรณกรรมหนึ่งนวัตกรรม
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ นักเรียนเข้าฐานการเรียนรู้
ยอแซฟเกมส์ ปี62
กิจกรรมยอแซฟปันน้ำใจสู่ชุมชน
Joseph Family Night 2019