ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนยอแซฟอยุธยาเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล 2 ขวบครึ่ง ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ติดต่อสอบถามที่ฝ่ายบริหารทั่วไป 035-701432,035701292,0826579129 ได้ทุกวันในเวลาราชการ  
   
ซิสเตอร์มยุรา วาปีโส
บาทหลวงทวีศักดิ์ กิจเจริญ
สถิติการเข้าชม

Code Calendar by zalim-code.com
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561

การประกวดทำพานไหว้ครู วันที่ 20 มิถุนายน 2561
วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด
พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
นักเรียนได้คะแนน onet วิชาภาษาอังกฤษ 100 คะแนน ปีการศึกษา 2560
ค่ายมุมมองส่องงานศิลป์ ณ.พิพิธภัณฑสถานศึกษา พระนคร
การตรวจติดตามการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2561 โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประชุมผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเขต 6 แลหัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาเพื่อวางแผนการแข่งขันกีฬาเขต6เกมส์
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน
ผู้บริหารและผู้แทนครูร่วมสวดภาวนาอุทิศแก่อักแนสซิ้วเฮียง มารดาของซิสเตอร์วีรวรรณ  กิจเจริญ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอยุธยา
ผู้บริหาร ผู้แทนครูร่วมต้อนรับคณะพระสงฆ์ 7 สังฆมณฑลโอกาสที่ร่วมกิจกรรมการเตรียมการสถาปนามิสซังสยามครบ350ปี ณ วัดนักบุญยอแซอยุธยา 10กรกฎาคม 2561
เปิดห้องเรียนเนิสเซอรี่
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10