ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนยอแซฟอยุธยาเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล 2 ขวบครึ่ง ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ติดต่อสอบถามที่ฝ่ายบริหารทั่วไป 035-701432,035701292,0826579129 ได้ทุกวันในเวลาราชการ  
   
ซิสเตอร์มยุรา วาปีโส
บาทหลวงทวีศักดิ์ กิจเจริญ
สถิติการเข้าชม

Code Calendar by zalim-code.com
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและกิจกรรมแห่เทียนพรรษาของนักเรียนระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาโอกาสเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีการศึกษา2560
ครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนเอกชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปแข่งขันต่อกับนักเรียนของรร. สพป. อย. 1
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  65 พรรษา
ผู้แทนผู้บริหารไปร่วมประชุมวางแผนการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
นักเรียนร่วมศึกษาเรียนรู้กับค่ายศิปะ มมองส่องงานศิลป์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ฝ่ายมาตรฐานและแผนกปฐมวัยร่วมโครงการศึกษาดูงานโรงเรียนหาดใหญ่วิทยา จ. สงขลาและโรงเรียน.Han Chiang และแสวงบุญวัดนักบุญอันนา ที่รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย
การประชุมผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯเขต6
การประชุมสมาคมการศึกษาเอกชน จ. พระนครศรีอยุธยา
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานและทักษะทางวิชาการนักเรียน วิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา chulabhom Lopburi science fair 2017
ประชุมรถร่วมรับส่งนักเรียน
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษามหาราชินี 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
คณะสงฆ์จากมหามกุฏราชวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมโบสถ์นักบุญยอแซฟ อยุธยา หลังจากเข้ารับการตักบาตรข้าว สาร อาหารแห้งจากคณะครู ผู้ปกครองและน.ร.โรงเรียนยอแซฟอยุธยา โอกาสวันแม่  11 สิงหาคม 2560
เวทีศักยภาพ สัตว์ประจำชาติอาเซียนน้องปฐมวัย
งานเดินสวนสนามวันที่28ในหลวงรัชกาลที่10