ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนยอแซฟอยุธยาเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล 2 ขวบครึ่ง ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ติดต่อสอบถามที่ฝ่ายบริหารทั่วไป 035-701432,035701292,0826579129 ได้ทุกวันในเวลาราชการ  
   
ซิสเตอร์มยุรา วาปีโส
บาทหลวงทวีศักดิ์ กิจเจริญ
สถิติการเข้าชม

Code Calendar by zalim-code.com
การตรวจติดตามการใช้เงินอุดหนุนเรียนฟรั15ปี
English kids camp 2018
คณะคุณครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนดูแลก่อนการปิดเทอม
ฟื้นฟูจิตใจครูและบุคลากรโรงเรียนยอแซฟอยุธยา
เข้าค่ายลูกเสือระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
เข้าค่ายลูกเสือ ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
กืจกรรมวันลอยกระทง ยอแซฟอยุธยา
นิเทศ STEM ระดับประถมและมัธยม
กีฬาสีภายในโรงเรียน
พักผ่อนประจำปี 2561
กิจกรรมวันคริสต์มาสและส่งความสุุขปีใหม่
งานกีฬาเขตในเครืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
นักเรียนร่วมแข่งขันทักษะวิชาการร.เอกชนที่ จ.นครปฐม