ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนยอแซฟอยุธยาเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล 2 ขวบครึ่ง ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ติดต่อสอบถามที่ฝ่ายบริหารทั่วไป 035-701432,035701292,0826579129 ได้ทุกวันในเวลาราชการ  
   
ซิสเตอร์มยุรา วาปีโส
บาทหลวงทวีศักดิ์ กิจเจริญ
สถิติการเข้าชม

Code Calendar by zalim-code.com
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รับนักเรียนใหม่
บรรยากาศการเรียนซัมเมอร์
ประกาศผลสอบปีการศึกษา 2560
ร่วมแสดงความเสียใจกับคุณครูกชภูมิ  จ่ายยัง กับการจากไปของบิดา

เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ปี2561
โครงการพัฒนาครูให้มีศักยภาพการจัดการเรียนการสอนในการยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชนเพื่อรองรับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่เศรษฐกิจภาคกลาง ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเขตภาคกลาง
กิจกรรมการแสวงบุญครูคาทอลิก รร.ยอแซฟอยุธยา ณ วัดอัสสัมชัญ และวัดเซนต์นิโคลัส พัทยา 6-7 เมษายน 2018
บรรยากาศการเปิดภาคเรียนวันแรก

การนำเสนอผลการดำเนินงานของรร. ปีการศึกษา2560
การพักผ่อนประจำปีของครูและบุคลากร 1-3พฤษภาคม 2561โปรแกรมท่องเที่ยวเกาะช้าง
กิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561